Nastavenie stavov objednávok

Predstavenie

Každá objednávka sa v jednej chvíli môže nachádzať len v jednom stave. Štandardne sa v eshope nachádzajú 4 základné stavy objednávok:

  • Prijatá
  • Vybavená
  • Stornovaná
  • Zmazaná

K týmto stavom si môžete pridať ľubovolný počet ďalších stavov (napríklad Vrátená objednávka, Stornovaná objednávka, Čaká na export, Čaká na naskladnenie atď.). Nový stav objednávky môžete pridať kliknutím na tlačidlo Pridať nový stav objednávky.

Je dôležité, aby ste nemazali stavy objednávok, ktoré sú použité pri už existujúcich objednávkach. Systém by tak stratil informácie o tom, ako má s týmito objednávkami nakladať. Z rovnakého dôvodu nie je dovolené mazať štandardné stavy objednávok.

Pridanie alebo úprava stavu objednávky

Pri pridávaní nového alebo úprave existujúceho stavu objednávky je možné nastaviť nasledujúce údaje:

Názov stavu objednávky

Názov stavu objednávky, ktorý sa bude zobrazovať v administrácii eshopu, prípadne užívateľom pri zobrazení Histórie objednávok. Príkladové názvy stavu objednávky sú Prijatá, Vybavená, Stornovaná.

Zobrazovať v histórii objednávok

Pri nastavení tejto funkcie do stavu Áno sa bude objednávka zobrazovať v Histórii objednávok užívateľa. Nastavenie tejto funkcie do stavu Nie je vhodné pri stavoch objednávok, kedy nie je potrebné, aby sa tieto užívateľovi zobrazovali v Histórii objednávok - napríkad pri Zmazanej alebo Vrátenej objednávke.

Zahrnúť do obratu

Pri nastavení tejto funkcie do stavu Áno sa bude objednávka počítať do obratu predaja. Nastavenie tejto funkcie do stavu Nie je vhodné pri stavoch objednávok, kedy nie je vhodné, aby sa tieto počítali do obratu - napríkad Zmazané alebo Stornované objednávky.

Poradie

Tento údaj určuje, v akom poradí bude stav vypisovaný v rolovacom menu pri zmene stavu objednávky v administrácii. Poradie objednávky je možné meniť prostredníctvom drag-n-drop funkcie v zozname stavov objednávok.

Comments