Nastavenia‎ > ‎Nastavenia produktov‎ > ‎

Línie (varianty) a série produktov

Predstavenie

Línia (často označovaná aj ako variant) a séria je zoskupenie produktov, ktoré niečo spája, respektíve ktoré sa líšia len v niektorých parametroch. Napríklad líniu produktov môžu tvoriť produkty, ktoré sa líšia vo veľkosti, farbe alebo materiáli. Je len na vás, podľa akého systému si skupinu produktov vytvoríte.

Rozdiel medzi líniami a sériami je v tom, že ten istý produkt môže byť zaradený do línie na základe iných pravidiel, ako sú tie - podľa ktorých je zaradený do série. Z hľadiska funkcionality predstavujú línie (varianty) a série to isté. Napríklad, sériu produktov môžete vytvoriť na základe roku uvedenia na trh, na základe kolekcie a podobne. Napríklad, Adidas predstavuje produkty od Missy Elliot, do ktorej môže patriť oblečenie, obuv a ďalšie doplnky.

Línie a série je možné vytvárať priamo počas pridávania alebo úpravy produktu. Ak do poľa pre variant alebo sériu zadáte doposiaľ neexistujúcu položku, systém túto automaticky vytvorí. Línie, resp. série môžete pridávať a ďalej spravovať priamo v Nastaveniach eshopu. Keďže práca s líniami a sériami je identická budeme popisovať iba prácu s líniami (variantami). V prípade, ak v eshope nevidíte nastavenie sérií, je možné, že túto funkciu nemáte aktivovanú (objednanú).

Zoznam línií

V zozname línii môžete prezerať všetky línie, ktoré ste vo vašom eshope vytvorili. Línie si môžete filtrovať, prípadne prehľadávať prostredníctvom fulltextového vyhľadávača.

V prípade, ak chcete pridať novú líniu, kliknite na tlačidlo Pridať novú líniu nachádzajúce sa v pravom hornom rohu. Existujúcu líniu môžete Upraviť alebo Odstrániť kliknutím na príslušný odkaz nachádzajúci sa na riadku tej-ktorej línie.

Okrem týchto základných funkcií môžete línie v eshope aj zlúčiť. Zlučovanie línií prebieha nasledovne:

  • použitím checkboxov označte línie, ktoré chcete spojiť  • pod tabuľkou v pravo zvoľte Zlúčiť označené
  • kliknete na tlačidlo Odoslať - kliknutím na toto tlačidlo sa okamžite vykoná akcia, použite ho preto až vtedy, ak ste pripravení zlúčenie línií zrealizovať
  • po zlúčení línií sa vám zobrazí formulár pre úpravu parametrov zlúčenej línie, s predvyplnenými údajmi z prvej línie, ktorú ste označili. Formulár na úpravu je podobný tomu pre pridanie novej línie, popísaný nižšie.
  • údaje skontrolujte, prípadne upravte podľa uváženia a potreby
  • zmeny Uložte

Zlučovanie línií je vhodné napríklad vtedy, ak v dôsledku nepresného označenia línii v importe systém vytvoril viacero línií napríklad z dôvodu, že v niektorých názvoch línii bola použitá diakritika a v iných nie.


Pridanie novej línie

Pri pridávaní novej línie (produktového variantu) je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

Názov línie

Názov línie sa bude zobrazovať na stránke eshopu. Pod týmto názvom sa budú zobrazovať zoskupené produkty.

URL línie

V prípade, ak bude vo vašom eshope existovať stránka na zobrazenie produktov z danej línie, táto stránka bude používať URL adresu, ktorú ste v tomto nastavení zadali. Tento údaj nie je vo vašom eshope štandardne používaný, je však vhodný v prípade, ak by vo vašom eshope existovali stránky špecifických línií (doplnková funkcia na mieru). 

Popis

Popis línie sa zobrazí v zozname produktov v prípade, ak je v línii zaradaných viacero produktov.

Stav

  • Ak je Zapnutý - línia sa zobrazuje v eshope. 
  • Ak je Vypnutý, línia sa nebude v eshope zobrazovať.

V prípade, ak pridávate nový produkt a líniu zadávate priamo pri editácii produktu, potom systém novej línii určí taký názov, aký zadáte. Zároveň podľa názvu vygeneruje aj URL línie a nastaví stav na Zapnutý.

Comments