Nastavenia‎ > ‎Nastavenia produktov‎ > ‎

Merné jednotky

Predstavenie

Nie každý druh tovaru sa predáva na kusy. Metrový textil sa predáva na metre, cement sa predáva na palety, nerastné suroviny sa predávajú na tony. Aby 
sme si zachovali univerzálne správanie sa eshopu, zaviedli sme merné jednotky.

Defaultná merná jednotka

V základných nastaveniach eshopu si môžete nastaviť, ktorá merná jednotka je defaultná. Štandardne je to "Kus (ks)", v prípade ak používate viac merných jednotiek, môžete toto nastavenie zmeniť. Ak budete pridávať alebo importovať nový tovar a nešpecifikujete o aký typ mernej jednotky ide, použije sa defaultný typ.

Vytváranie merných jednotiek

Merné jednotky môžete manažovať cez sekciu Nastavenia -> Merné jednotky. Zadávate nasledovné polia

Názov
Toto pole slúži pre Vašu orientáciu, na stránke sa užívateľom nezobrazuje. Je súčasťou exportu produktov a je ho možné aj spätne importovať.  
Dve rôzne jednotky, nemôžu mať rovnaký názov, to znamená, že ak používate palety, kam vojde 100ks dlaždíc a palety, kam vojde 200ks dlaždíc, názov oboch merných jednotiek musí byť iný, napr. PAL100, PAL200.

Merná jednotka
Keď na stránke cez dizajnér povolíte zobrazovanie jednotkovej ceny, cena produktu sa zobrazí v jednotkách zadaných ako merná jednotka.

Predajná jednotka
Táto jednotka sa bude zobrazovať pri cene. Ak je cena produktu 10 EUR a predajná jednotka je m, zobrazí sa na stránke 10 EUR / m.

Prírastok mernej jednotky
Aby vedel systém prepočítať predajné jednotky na merné, musíme mu oznámiť, aký je medzi nimi pomer. Vid. príklady.
Desatinné miesta zadávajte s bodkou, nie čiarkou.

Príklady

SituáciaMerná jedntokaPredajná jednotkaPrírastok mernej jednotkyČo sa zobrazí?
Predávame látku, avšak užívateľ môže nakupovať len polmetrové kusy.m0.5 m0.5m / 1m = 0.5Cena: 10 EUR / 0.5 m
JC: 1m = 20 EUR
Predávame látku, avšak užívateľ môže nakupovať len centimetrové kusy.mcm 1cm / 1m = 0.01Cena: 1 EUR / cm
JC: 1m = 100 EUR
Predávame tekvicové semená na váhu, cena je zadaná na 100 gramov.kg 1g / 1 kg = 0.001 Cena: 1 EUR / g
JC: 1kg = 1000 EUR
Predávame zámkovú dlažbu, len celé paletyks pal Na jednej palete je 500ks, prírastok mernej jednotky je 500.Cena: 250 EUR / pal
JC: 1ks = 0.5 EUR

Dôležité

 • Užívateľke do košíka vkladá počty predajných jednotiek
 • Skladovosť produktu je zadaná v predajných jednotkách
 • Cena produktu sa vzťahuje na jednu predajnú jednotku.
 • Minimálne, maximálne povolené množstvo sa tiež viaže na predajnú jednotku.
To znamená, že ak predávate látku na polmetrové kusy, tak zadajte pri produkte cenu za pol metra, a ak máte na sklade 100 metrov látky, zadajte do systému že máte na sklade 200 jednotiek.

Zobrazovanie jednotkovej ceny

Cez dizajnér môžete zadať, kde všade sa môže predajná cena zobraziť. Ide o naslednovné elementy:
 • Detail produktu
 • Zoznam produktov
 • Vybrané produkty
 • Produkty z línie
 • Prodkty zo série
 • Spoločne kupované produkty
 • Súvisiace produkty
Comments