Nastavenia‎ > ‎Nastavenia produktov‎ > ‎

Nastavenie skladu

Predstavenie

V prípade, ak toto nastavenie nevidíte vo vašom eshope, je možné, že funkciu nemáte aktivovanú.

Funkcia sklad umožňuje znižovať skladové stavy jednotlivých produktov podľa zrealizovanej objednávky. 

Nastavenia

Pri nastavovaní funkcie sklad je možné upraviť nasledujúce parametre:

Použiť funkciu sklad?

Ak zvolíte v tomto nastavení možnosť Áno, potom pri prijatí objednávky systém automaticky zníži počet kusov daného produktu o počet predaných kusov. Pri zvolení tejto možnosti sa vám zároveň odokryjú ďalšie voľby, popísané nižšie.

Dostupnosť pri vypredaní tovaru

V tomto nastavení si môžete zvoliť, aká dostupnosť produktu sa nastaví v prípade, ak dôjde k jeho vypredaniu (počet kusov sa zníži na 0).

Naskladniť tovar po vystornovaní objednávky

Pri nastavení tejto funkcie do stavu Áno sa pri vystornovaní objednávky (nastavení objednávky do stavu Stornovaná) opätovne naskladnia produkty, ktoré boli v tejto objednávke zahrnuté. 

Dostupnosť pri naskladnení tovaru

Ak ste v nastavení Nastaviť tovar po vystornovaní objednávky zvolili možnosť Áno, potom si v tomto nastavení môžete zvoliť, aká dostupnosť sa nastaví tovaru v prípade, ak dôjde k jeho opätovnému naskladneniu.

Comments