Nastavenia‎ > ‎Nastavenia produktov‎ > ‎

Voliteľné polia

Predstavenie

Každý produkt môže okrem štandardných údajov používať aj špecifické parametre, ktoré sú definované prostredníctvom voliteľných polí. Príkladom takýchto parametrov môže byť:

 • farba
 • veľkosť
 • materiál
 • výška
 • šírka
 • hmotnosť
Keďže produkty z rôznych oblastí môžu vyžadovať rôzne parametre, voliteľné polia je potrebné zaradiť do skupín. Túto skupinu môžete následne prideliť ku konkrétnym produktom, ktoré tak bude možné doplniť o voliteľné parametre obsiahnuté v použitej skupine.

Predstavenie voliteľných polí a skupín

V eShope predávate dva typy produktov - TV a HIFI. Pre tieto typy produktov budete chcieť evidovať nasledujúce údaje, ktoré si vytvoríte ako samostatné voliteľné polia:

 • farba (pre TV aj HIFI)
 • veľkosť uhlopriečky (pre TV)
 • počet reproduktorov (pre HIFI)
 • spotreba (pre TV aj HIFI)

Niektoré z údajov sú špecifické pre konkrétny typ produktov, iné sú zase zdieľané pre všetky typy produktov. Z tohto dôvodu nebudete priraďovať individuálne voliteľné polia konkrétnym produktom, ale vytvoríte samostatnú skupinu polí, do ktorej zaradíte konkrétne voliteľné polia. Túto skupinu následne priradíte konkrétnemu typu produktov.

Prvú skupinu voliteľných polí si preto nazveme TV a priradíme do nej nasledujúce voliteľné polia:

 • farba
 • veľkosť uhlopriečky
 • spotreba

Druhú skupinu voliteľných polí si nazveme HIFI a priradíme do nej nasledujúce voliteľné polia:

 • farba
 • počet reproduktorov
 • spotreba

Po pridaní skupiny polí si budete môcť následne pri editácii produktu (na tzv. karte produktu v administrácii) v záložke Voliteľné polia vybrať konkrétnu skupinu polí, ktorú budete chcieť priradiť konkrétnemu produktu. 

Vytváranie voliteľných polí

Pre vytvorenie voliteľného pola, ktoré následne zaradíte do konkrétnej skupiny voliteľných polí, kliknite na tlačidlo Pridať nové pole nachádzajúce sa v pravom hornom rohu. Na obrazovke pre pridanie voliteľného poľa vyplňte nasledujúce údaje:

Názov poľa

Názov poľa sa bude zobrazovať v administrácii produktu a na stránke produktového detailu v eshope. Príklady názvu:

 • Farba
 • Veľkosť 
 • Šírka
 • Procesor
 • Pamäť

Inštrukcie

Inštrukcie slúžia ako poznámka, ktorá sa zobrazí správcovi eshopu pri zadávaní údajov do voliteľného poľa konkrétneho produktu. Sú čisto informatívneho charakteru a slúžia na označenie voliteľných polí pre interné účely. Napríklad, vo voliteľnom poli nazvanom Šírka sme si zadali krátky popis, usmerňujúci správcu eshopu, ako zadávať hodnoty tohto poľa:

Tento krátky informačný popis sa následne zobrazí v karte produktu pri jeho editácii:

Predvolená hodnota

Ak budete pridávať produkty, ktoré majú často rovnaký parameter, môžete ušetriť čas tým, že v tomto poli zadáte predvolenú hodnotu, ktorá sa automaticky vyplní pri vytvorení nového produktu. Napríklad, ak je v eshope 80% všetkých TV čiernych, ako predvolenú hodnotu zadajte čierna.

Poradie

Ak chcete zmeniť poradie voliteľného poľa na karte produktu a v eshope, v zozname polí môžete prostredníctvom drag-n-drop funkcie presunúť jednotlivé voliteľné polia podľa potreby. Stačí, ak myšou kliknete na šipku, ktorá sa zobrazí v ľavej časti riadku a drag-n-drop spôsobom riadok presuniete na inú, požadovanú pozíciu.


Vytváranie skupín voliteľných polí

Na zoznam skupín voliteľných polí, zo stránky so zoznamom voliteľných polí, prepnete kliknutím na tlačidlo Skupiny polí v ľavom hornom rohu obrazovky. 

Na stránke so zoznamom skupín voliteľných polí kliknite na tlačidlo Pridať skupinu

Na obrazovke pre pridanie skupiny vyplňte nasledujúce údaje:

Názov skupiny

Názov skupiny, ktorý sa zobrazí v drop-down ponuke na karte produktu v administrácii, prostredníctvom ktorého môžete produktu priradiť konkrétnu skupinu polí.

Voliteľné polia

Zaškrtnite voliteľné polia, ktoré budú do tejto skupiny priradené.

Názorný príklad

Na ukážkach nižšie je zobrazený postup pri nastavení produktu, ktorému chceme prideliť tieto voliteľné polia:

 • procesor
 • hlavná pamäť
 • dodávaná grafika
 • pevný disk
 • príslušenstvo
 • na objednávku

1. Ako prvé si teda vytvoríme vyššie uvedené voliteľné polia. 

2. Následne si vytvoríme skupinu voliteľných polí, nazvanú Technická špecifikácia, ktorej priradíme všetky potrebné voliteľné polia:

3. Potom, ako sme si vytvorili skupinu voliteľných polí, môžeme túto skupinu zaradiť konkrétnemu produktu. V karte produktu, v záložke Voliteľné polia, prostredníctvom rolovacieho menu vyberieme skupinu voliteľných polí nazvanú Technická špecifikácia, čím sa na karte produktu zobrazia voliteľné polia patriace do tejto skupiny, ktoré môžeme naplniť obsahom.

4. Po pridaní týchto parametrov a Uložení zmien sa tieto okamžite zobrazia na stránke produktového detailu v eshope.

Parametre do voliteľných polí môžete zadávať nielen ručne, ale aj formou hromadného importu. Viac sa o tejto možnosti dočítate v článku import produktov.
Comments