Aplikovať marže na všetky produkty

Predstavenie

Ak využívate maržový systém a rozhodnete sa zmeniť ceny vo vašom eshope prostredníctvom definície marže, vaše produkty sa budú aj po nastavení maržových pravidiel naďalej predávať za pôvodné ceny. Nastavením maržových pravidiel sa totiž riadi importovací skript, ktorý na základe vami nastavených kritérií vypočíta predajnú cenu jednotlivých produktov a aktualizuje ju. K tomuto procesu (synchronizácie cien a dostupnosti a aplikácii vami nastavených marží) dochádza spravidla jeden krát za deň vo zvolenom (naplánovanom) čase.

Ak nechcete čakať na plánovanú synchronizáciu cien a potrebujete vykonať cenovú korekciu okamžite (napr. v dôsledku zistenia nesprávne vypočítanej predajnej ceny), môžete ceny všetkých produktov synchronizovať ručne spustením funkcie Aplikovať marže na všetky produkty.

Predajné ceny produktov sa vypočítajú z ich nákupnej ceny, na ktorú sa aplikuje definovaná marža, podľa pravidiel, ktoré ste prostredníctvom nastavení marží určili.

Použitie funkcie

V hlavných nastaveniach eshopu zvoľte možnosť Aplikovať marže na všetky produkty a na nasledovnej stránke túto voľbu potvrďte. Ihneď po potvrdení akcie dôjde k prepočítaniu marží podľa aktuálnych nastavení.
Comments