Zľavový systém

Ak vo vašom eshope niektoré z nižšie popísaných modulov nevidíte, je možné, že ich nemáte nainštalované.

V nastaveniach Zľavového systému môžete upraviť správanie sa modulov, ktoré priamo ovplyvňujú vytváranie a aplikáciu zliav. V rámci nastavení zľavového systému môžete vidieť niektoré (alebo všetky) tieto moduly:


Comments