Bodový vernostný program

Predstavenie

Ak sa vám tento modul nezobrazuje, je možné, že ho nemáte aktivovaný. Bodový vernostný program vám umožní odmeňovať zákazníkov za nákup vo vašom eshope formou vernostných bodov. Po nazbieraní dostatočného množstva bodov môžu tieto zákazníci použiť pri ďalších objednávkach vo forme zľavy.

Nastavenie bodového vernostného programu

Pri nastavovaní bodového vernostného programu vyplňte nasledujúce údaje:

Názov zľavy

Zadajte úplný názov zľavy, ktorý sa užívateľovi zobrazí v košíku, pri dokončovaní objednávky. Môžete zadať napríklad jednoduchý názov Bodový vernostný program alebo Vernostné body.

1 bod je možné získať za nákup v hodnote

Zadajte, za akú hodonotu nákupu je možné získať 1 bod. Do poľa zadávajte výlučne číselnú hodnotu (bez znaku meny). Desatinné čísla oddeľte bodkou. Ak napríklad do tohto poľa zadáte hodnotu 10, zákazníkovi sa za nákup v hodnote 65 € pripočíta 6 vernostných bodov.

1 bod je možné uplatniť ako zľavu v hodnote

Zadajte, akú zľavu z objednávky získa zákazník použitím 1 bodu. Do poľa zadávajte výlučne číselnú hodnotu (bez znaku meny). Desatinné čísla oddeľte bodkou. Ak napríklad do tohto poľa zadáte hodnotu 0.1, tak pri uplatnení 20 vernostných bodov získa zákazník zľavu vo výške 2 €.

Daňová trieda

Zvoľte, aká daňová trieda (sadzba DPH) sa bude vzťahovať na zľavu z objednávky, pokiaľ zákazník využije svoje nazbierané body.

Maximálna výška zľavy

Pri určovaní maximálnej výšky zľavy máte nasledujúce možnosti:
  • výška zľavy nie je ohraničená - pri tomto nastavení bude môcť zákazník využiť všetky svoje body, ktoré má k dispozícii. Ak zvolíte túto možnosť, a zákazník bude mať dostatok bodov, bude môcť svoju objednávku získať prakticky aj zadarmo. Zákazník bude môcť uplatniť len toľko vernostných bodov, koľko potrebuje k tomu, aby objednávky získal za nulovú hodnotu.

  • výška zľavy je ohraničená percenutálnou výškou nákupu - zadajte maximálnu výšku zľavy v percentách, ktorú môže zákazník pri objednávke získať. Do poľa zadávajte výlučne číselnú hodnotu (bez znaku %). Desatinné čísla oddeľte bodkou. Ak napríklad zadáte 50%, pri objednávke vo výške 80 € bude môcť zákazník použiť len určitý počet svojich vernostných bodov, ktoré budú predstavovať zľavu 40 € z ceny objednávky. Vyššiu zľavu ako 50% nebude možné uplatniť.

  • výška zľavy je ohraničená hodnotou - toto nastavenie je podobné predchádzajúcemu. Jediný rozdiel je v tom, že v tomto prípade určujete maximálnu výšku zľavy formou fixnej hodnoty. Do poľa zadávajte výlučne číselnú hodnotu (bez znaku meny). Desatinné čísla oddeľte bodkou. Ak napríklad nastavíte výšku zľavy na 50 €, zákazníci si budú môcť uplatniť zľavu v maximálnej výške 50 €. 

Vrátiť užívateľovi použité body, ak bude jeho objednávka...

Vyberte, kedy majú byť zákazníkovi vrátené body. 

Napríklad: zákazník uskutoční objednávku, v ktorej si uplatnil svoje vernostné body. Z nejakého dôvodu však musíte objednávku stornovať alebo zmazať. V prípade, ak ste v tomto nastavení zvolili, že zákazníkovi pri stornovaní objednávky vrátite body, potom sa mu pri stornovaní objednávky použité body pripíšu späť na jeho účet. 

V zozname stavov, pri ktorých vrátite zákazníkovi použité body, sa zobrazia všetky stavy objednávok, ktoré ste v systéme nastavili. Napríklad:

  • Zmazaná
  • Stornovaná
Comments