Zľavové kupóny

Predstavenie

Ak sa vám tento modul nezobrazuje, je možné, že ho nemáte aktivovaný. Zľavové kupóny sú vynikajúci marketingový nástroj vhodný na podporu predaja. Prostredníctvom modulu Zľavové kupóny môžete vytvárať ľubovolné zľavové kupóny, ktoré môžu zákazníci vášho eshopu využívať podľa vami nastavených pravidiel.

Zoznam zľavových kupónov

V zozname existujúcich zľavových kupónov môžete prezerať a vyhľadávať už existujúce zľavové kupóny. Bledošedou farbou sú v zozname vyznačené zľavové kupóny, ktoré už nie sú platné, alebo boli administrátorom uzavreté.

Pridanie a úprava zľavového kupónu

Pre pridanie nového zľavového kupónu kliknite na ružové tlačidlo Pridať zľavový kupón v pravom hornom rohu obrazovky. Pre úpravu existujúveho kupónu kliknite na odkaz Upraviť umiestneného v pravej časti riadku zľavového kupónu, ktorý chcete upraviť.

Pri pridaní alebo úprave zľavového kupónu môžete nastaviť nasledujúce možnosti (rozdelené do troch záložiek - Zľavový kupón, Možnosti a Nastavenie zľavy). V prípade, ak chcete zobraziť všetky nastavenia naraz, kliknite na záložku Všetko. 

Položky označené hviezdičkou * sú povinné.

Kód kupónu

Kód zľavového kupónu sa vytvorí automaticky po kliknutí na tlačidlo Pridať zľavový kupón. Tento kód môžete upraviť alebo zmeniť podľa potreby, každý kód zľavového kupónu však musí byť jedinečný. Kód zľavového kupónu môže zároveň slúžiť aj pre vašu jednoduchšiu orientáciu (napríklad kupón nazvaný VIANOCE môžete používať počas vianočnej nákupnej sezóny).

Minimálna cena nákupu

Zadajte minimálnu hodnotu nákupu, pri ktorej bude možné zľavový kupón uplatniť. Hodnotu zadávajte bez znaku meny, v číselnom tvare. Ako oddeľovač desatinných miest použite bodku. Napríklad 500.10.

Ignorovať s príznakom

Ak nechcete, aby bolo možné zľavový kupón použiť na produkty označené konkrétnym príznakom, zakliknite príznaky, pri ktorých tak chcete učiniť. Ak napríklad nechcete, aby bolo možné zľavový kupón použiť na akciové a výpredajové produkty, zakliknite príznaky Akcia a Výpredaj.

Stav kupónu

Ak stav kupónu nastavíte na Aktívny, zľavový kupón bude aktívny a bude možné ho použiť. Ak tento príznak nastavíte na Neaktívny, kupón nebude možné použiť.

Možnosti 

  • Kupón je možné používať bez obmedzenia - v prípade, ak zvolíte túto možnosť, kupón bude možné aplikovať bez obmedzenia, tzn. každý zákazník ho bude môcť používať aj opakovane.
  • Kupón je jednorazový - ak zvolíte túto položku, kupón bude možné použiť len jediný krát. Po jednorazovom použití sa tak kupón stane neplatný. Kupón s takýmto nastavením bude možné použiť len jeden užívateľ a len jeden krát.
  • Každý užívateľ môže tento kupón použiť iba raz - ak zvolíte túto možnosť, kupón bude môcť použiť každý užívateľ, avšak len jeden krát. Opakované použitie kupónu tým istým užívateľom bude zakázané. Po použití kupónu sa tento stane neplatný len pre užívateľa, ktorý ho použil.

Časové obmedzenie kupónu

V tomto nastavení si môžete nastaviť dátum použitia kupónu v rozsahu od - do. Kupón bude možné uplatniť len v termíne, ktorý ste v tomto nastavení zadali.

Kto môže kupón použiť?

V tomto nastavení môžete špecifikovať, kto môže kupón použiť. Na výber máte nasledovné možnosti:

  • všetci - registrovaní aj neregistrovaní užívatelia
  • všetci registrovaní
  • užívateľská skupina - zvoľte užívateľskú skupinu, pre ktorú bude zľavový kupón platný
  • konktrétny užívateľ - meno užívateľa, ktorý môže kupón použiť. Do políčka začnite písať prihlasovacie meno užívateľa a systém vám našepká hľadaného užívateľa.

V prípade, ak chcete možnosť použitia kupónu nastaviť pre viacerých užívateľov a / alebo užívateľské skupiny, pre tento účel je potrebné vytvoriť viac kupónov, samostatne pre každého užívateľa alebo užívateľskú skupinu.

Cena

Zadajte hodnotu zľavového kupónu—teda výšku zľavy, ktorú zákazník pri použití zľavového kupónu získa. Hodnotu zadávajte bez znaku meny, v číselnom tvare. Ako oddeľovač desatinných miest použite bodku. Napríklad 500.10.

Daňová trieda

Zvoľte daňovú triedu, ktorá sa bude na zľavový kupón aplikovať.

Comments