Objednávky‎ > ‎

Detail objednávky

Prehľad

Detail objednávky si môžete prezerať po kliknutí na variabilný symbol (číslo objednávky) na stránke zoznamu objednávok.

Obsah

V detaile objednávky môžete vidieť nasledovné záložky a údaje v nich:

Prehľad

V prehľade nájdete kompletný súhrn objednávky od údajov užívateľa, objednaných tovarov, cez vybraný spôsob platby a dopravy až po celkovú cenu a stav objednávky a taktiež informácie o použitých zľavách alebo vernostných bodoch.

V tejto záložke nemôžete editovať údaje zákazníka ani objednaných tovarov, avšak máte možnosť zmeniť stav objednávky, alebo ju označiť ako zaplatenú, či vyexportovanú.

Hlavička

Hlavička objednávky obsahuje všetky údaje o zákazníkovi a objednávke. V tejto záložke máte možnosť prezrieť a zeditovať nasledovné údaje:
fakturačná adresa zákazníka

 • adresa doručenia - pokiaľ by bola iná pre danú objednávku, než fakturačná
 • údaje o spoločnosti - pokiaľ by si zákazník želal fakturáciu na spoločnosť
 • externé číslo objednávky - slúži pre interné potreby a môžete si tam poznačiť číslo objednávky, pod ktorým evidujete objednaný tovar u vášho dodávateľa
 • špecifický symbol
 • konštantný symbol
 • číslo balíka - pokiaľ by ste si želali do notifikačných emailoch zahrnúť aj číslo balíka (alebo teda tracking number), môžete ho zadať do tohto pola. Aby zákazník dostal informáciu v notifikačnom emaily o tom, číslo balíka musí byť poznačená v objednávke ešte pred uvedením objednávky do vybaveného stavu.

Položky

V záložke položky si môžete detailne pozrieť obejdnaný tovar, spôsob dopravy a platby, použité vernostné body a zľavové kupóny, prípadne darčeky, atď. Na tejto obrazovke môžete taktiež upraviť nasledovne:

 • pridať ďalšie pordukty kliknutím na tlačidlo pridať produkt
 • zmeniť počet kusov tovaru
 • zmazať tovar
 • upraviť cenu za tovar
 • zadať poznámku k jednotlivým produktom
 • zmeniť spôsob dopravy - najprv je potrebné vybranú dopravu zmazať a následne kliknúť na tlačidlo Pridať spôsob dopravy
 • zmeniť spôsob platby - najprv je potrebné vybraný spôsob platby zmazať a následne kliknúť na tlačidlo Pridať spôsob platby

Do objednávky môžete taktiež pridať, kliknitím na príslušné tlačidlo nad zoznamom objednaných produktov:

 • darčekové balenie
 • zľavový kupón
 • použiť vernostné body
 • zľavu
 • darček

Pri pridávaní akéhokoľvek produktu alebo spôsobu dopravy, platby či ostatných možností, začnite vždy písať do prvého pola a našepkávač vám vždy ponúkne reálne možnosti na výber. Takto sa zabrání tomu, aby ste do objednávky pridali neexistujúci produkt, alebo zvolili neexistujúci spôsob dopravy.

Poznámky k pridávaniu produktov a prerátavania cien:

Ceny niektorých položiek sú závislé od ostatných položiek, napr. cena dopravy môže byť závislá od hodnoty nakúpených produktov. Pri zisťovaní ceny tovaru pracuje systém s objednávkou, ktorá je uložená v databáze, nie s objednávkou ktorú práve editujete a v databáze ešte nie je uložená. Práve preto je vhodné po pridaní produktov objednávku uložiť (tlačidlo "Uložiť a pokračovať v úpravách"), a až následne pokračovať v zadávaní na produktoch závislých položiek.

Pri práci s objednávkou v admin prostredí sa skladová funkcionalita, príp. iné funkcie viazané na udalosti pri vkladaní / odoberaní položiek v košíku nepoužívajú. Je to z toho dôvodu, že objednávka v stave editácie nepredstavuje košík a administrátor pri práci nie je obmedzovaný limitmi a pravidlami, ktoré platia pre bežného užívateľa (napr. je možné pridať aj vypredaný tovar a pod.).

Poznámky

V záložke poznámky si môžete poznačovať rôzne interné záležitosti a všetky polia, okrem prvého vidia iba administrátori.
Prvá poznámka je od užívateľa a videli by ste tam text, ktorý napísal v košíku, pri potvrdzovaní obejdnávky. Ak by ste tam zapísali akýkoľvek text, zákazníkovi sa to zobrazí vo svojom profile, v histórii objednávok.

História

V záložke história si môžete skontrolovať ako sa zmenil stav alebo príznaky danej objednávky.
 
Tačidlo "Uložiť a ukončiť" - stlačením tohto tlačidla uložíte všetky zmeny v objednávke a vrátite sa na zoznam objednávok.

Tlačidlo "Uložiť a pokračovať v úpravách" - stlačením tohto tlačidla uložíte vykonané zmeny a po uložení zostanete v detaile objednávky a môžete pokračovať v editácii.

Comments