Výhody nášho web hostingu

Predstavenie

Všetky MEGA eshopy sú hostované na našich serveroch. Hlavné dôvody a výhody sú:
 • máme kontrolu nad správnym nastavením serveru
 • naše servery sú optimalizované pre prevádzku systému ExpressionEngine, ktorý poháňa váš eshop
 • súbory a databázy umiestnené na našich serveroch sú každodenne zálohované
 • vďaka obmedzenému prístupu k systémovým súborom nemôže dôjsť k znefunkčneniu alebo poškodeniu eshopu z vašej strany
 • vďaka aktívnemu prístupu na server dokážeme zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu systému
 • v prípade problémov budeme jediná zodpovedná strana my
 • bude vám stačiť jediný kontakt - na nás 
 • pri jednorazovej kúpe eshopu získate hosting na prvý rok zdarma
 • pri prenájme eshopu je poplatok za hosting zahrnutý v mesačnom poplatku za prenájom

Možnosti web hostingu

Vďaka modulárnym možnostiam nastavenia web hostingu je tento možné kombinovať s tým vašim. Dva najčastejšie prípady sú:

 • všetko u nás
 • eshop u nás, emaily u vás
 • eshop u nás, webová prezentácia u vás

Všetko hostované u nás

V tomto najčastejšom prípade sú eshop, emaily a webová prezentácia hostované u nás. Výhodou takéhoto riešenia je centralizácia všetkých povinností na jediný subjekt - nás.

Eshop u nás, emaily u vás

Ak hostujete emaily na vlastnom serveri (napríklad cez Exchange server alebo Google Apps), potom môžeme hosting vášho eshopu  nastaviť tak, aby boli emaily aj naďalej prevádzkované na vašom serveri, zatiaľ čo eshop sa bude nachádzať na našich serveroch. Samozrejme, pre vás ani vašich zákazníkov to nebude znamenať žiadnu prekážku alebo obmedzenie. 

Viac sa o takomto nastavení dozviete tu.

Eshop u nás, webová prezentácia u vás

Ak k vašej vlastnej webovej prezentácii (napríklad www.krea.sk) chcete pridať eshop, potom tento môžeme umiestniť na samostatnú sub-doménu (napríklad eshop.krea.sk). Pri takomto nastavení bude môcť vaša prezentácia ostať na vašom serveri a hostingu, zatiaľ čo eshop bude prevádzkovaný z našich serverov. Napríklad:

 • www.krea.sk - vaša prezentácia hostovaná u vás
 • eshop.krea.sk - váš eshop hostovaný u nás
Viac sa o takomto nastavení dozviete tu.
Comments