Pripravujeme‎ > ‎

Pridanie a úprava produktu (doplnenie o SEO)

SEO

Kvôli zvýšeniu SEO optimalizácie stránky, možete na produktovej záložke SEO definovať, ako budú k stránke produktu pristupovať vyhľadávacie roboty (Google, Zoznam, ...)

Titulka stránky

Pokiaľ nie ste spokojný s automaticky vygenerovanou titulkou stránky v detaile produktu, zadajte vlastnú.

Popis stránky

Zadajte popis stránky, ktorý sa zobrazí vo výsledkoch vyhladávača v prípade, ak obsahuje hľadaný výraz.

Kľúčové slová

Zadajte jednotlivé kľúčovné slová produktu oddelené čiarkou. Moderné prehliadače si dokážu kľúčové slová vyhľadať priamo v obsahu stránky, preto tento tag ignorujú.

Meta robots

Oznamuje vyhlávačom, či majú indexovať stránku produktu, alebo len odkazy v nej obsiahnuté a formu, ako má byť výsledok hľadania zobrazený

Stránka produktu nebude sledovaná (noindex)

Toto nastavenie sa zvykne používať na stránkach bez obsahu, ktoré iba odkazujú na články s obsahom.

Odkazy na stránke nebudú sledované (nofollow)

Ak robot narazí na stránku s týmto nastavením, nebude prechádzať ďalšie stránky, na ktoré daná stránka odkazuje.

Obsah stránky nebude vyhľadávacími robotmi archivovaný (noarchive)

Túto možnosť je vhodné zapnúť, pokiaľ sa obsah stránky často mení.

Nepoužívať popis zadaný v projekte ODP (noodp)

Túto možnosť zadajte, pokiaľ máte stránku zaregistrovanú v systéme Open Directory Project (ODP). V inom prípade Vám budú vyhľadávače prednostne zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania popis stránky zadaný v ODP systéme.
Comments