Pripravujeme‎ > ‎

Správa kategórií


Predstavenie

Nastavenia produktových kategórií vám umožnia pridávať, resp. upravovať kategórie, ktoré sa zobrazujú v produktovej navigácii vášho eShopu zobrazenej v bočnej časti eShopu (vľavo alebo vpravo, podľa nastavenia vzhľadu vášho eShopu). Produktová navigácia môže vyzerať napríklad takto:

Produkty môžete do produktových kategórií zaradiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

Zoznam produktových kategórií

Pre zobrazenie nástroja na správu produktových kategórií kliknite na záložku Produkty » Kategórie, ktorá je prístupná cez hlavnú navigáciu v administračnom rozhraní vášho eShopu:

Po zobrazení nástroja na správu produktových kategórií sa vám zobrazí zoznam kategórií vo vašom eshope. Zoznam môže vyzerať napríklad takto:

Správa kategórií

V zozname kategórií môžete pridávať, upravovať a meniť poradie kategórií:
 • ak chcete pridať novú kategóriu, kliknite na tlačidlo Pridať kategóriu, nachádzajúce sa v pravej hornej časti zoznamu
 • ak chcete upraviť existujúcu kategóriu, kliknite na odkaz Upraviť
 • ak chcete kategóriu zmazať, kliknite na tlačidlo Zmazať
 • ak chcete vo zvolenej kategórii vytvoriť podkategóriu, zviľte Pridať podkategóriu
 • ak chcete kategóriu presunúť vyššie alebo nižšie v zozname kategórií, kliknite na ikonu šipky.
Poznámka 1: Zmena štruktúry kategórii neovplyvní informáciu o produktoch a o tom, ktoré produktuý pod aké kategórie patria. To znamená, že táto štruktúra sa prenesie na produkty až po ich najbližšom importe, alebo manuálnom preradení.

Poznámka 2: Ak odstránite kategóriu, neodstránite produkty patriace do tejto kategórie.

Pridanie / Úprava kategórie

Pri pridávaní alebo úprave kategórie môžete pridať, resp. upraviť nasledujúce položky:

 • názov kategórie
 • URL názov kategórie
 • popis kategórie
 • rodičovská kategória
 • obrázok

Názov kategórie

Názov kategórie sa zobrazí na dvoch hlavných miestach vášho eShopu:

 • v produktovej navigácii 
 • v nadpise a titulke stránky venovanej danej kategórii
Názov kategórie preto zadávajte v takom tvare, v akom ho chcete na stránke zobraziť (vrátane diakritiky).

URL názov kategórie

URL názov kategórie predstavuje názov, ktorý sa zobrazí v adresnom riadku internetového prehliadača pri zobrazení danej kategórie. Ak napríklad ako URL názov kategórie zadáte damska-kozmetika, potom URL adresa kategórie bude mať takýto tvar:

URL môžete, ale nemusíte zadať. URL názov kategórie je potrebné zadať bez medzier (namiesto nich môžete použiť pomlčku alebo podčiarkovník) a bez diakritiky. Ak pri vytváraní kategórie údaj nezadáte, vygeneruje sa automaticky z názvu kategórie. 

Príklady správneho URL názvu

 • damska-kozmetika
 • panske-parfumy
 • nakladne-pneumatiky

Príklady nesprávneho URL názvu

 • dámska kozmetika
 • pánske parfumy
 • nákladné pneumatiky

Popis kategórie

Popis kategórie je textová informácia, ktorá sa zobrazuje v zvolenej kategórii, bezprostredne pod jej názvom. Popis kategórie vám odporúčame pridávať predovšetkým pre zvýšenie obsahovej základne, ktorá sa podieľa na SEO kvalite vášho eShopu. Dĺžka textového popisu produktovej kategórie nie je obmedzená. Popis kategórie môže vyzerať napríklad takto:

Rodičovská kategória

Prostredníctvom selektoru si môžete vybrať, v ktorej úrovni bude vytváraná, resp. upravovaná kategória zaradená. Prostredníctvom tohto nastavenia môžete vytvoriť kategóriu s vnorením, napríklad:

Hlavná kategória

Vnorená kategória (prvé vnorenie)

Ešte vnorenejšia kategória (druhé vnorenie)

Takýmto spôsobom môžete vytvoriť kategórie s dvojitým vnorením. Aj napriek tomu, že prostredníctvom administrácie môžete pridať ľubovolný počet vnorení, vo vašom eShope môžete štandardne zobraziť len dve dodatočné vnorenia. Zobrazenie ďalších vnorení je možné využiť pri eShope s dizajnom na mieru.


Comments