Produkty‎ > ‎

Pridanie a úprava produktu

Predstavenie

Ak pridávate väčšie množstvo produktov, odporúčame vám využiť funkciu importu produktov. Ak potrebujete pridať len menší, resp. obmedzený počet produktov, môžete tak spraviť aj ručne.


Pridanie alebo úprava produktu

Pri pridávaní alebo úprave produktu postupujte nasledovne:

 1. V navigačnom menu vyberte Produkty / Produkty.

 2. Ak chcete pridať nový produkt, v zozname produktov kliknite na tlačidlo Pridať nový produkt.
  Ak chcete upraviť existujúci produkt, vyhľadajte ho prostredníctvom filtra a kliknite na jeho názov.

 3. V oboch prípadoch sa vám zobrazí karta produktu, ktorej parametre sú popísané nižšie.

Karta produktu


Z pohľadu ovládania sú pridávanie a úprava produktu veľmi podobné. Pridávanie a úprava produktu prebieha na tzv. karte produktu, ktorá je kvôli prehľadnosti rozdelená do týchto záložiek:

 • Produkt
 • Predaj
 • Možnosti
 • Priložené súbory
 • Voliteľné polia
 • Kategórie
 • Súvisiaci tovar
 • SEO

Záložka: Produkt

Názov produktu

Zadajte úplný názov produktu tak, ako sa bude zobrazovať zákazníkom v eShope. Napríklad: Calvin Klein Obsession toaletná voda 125ml

URL názov produktu

Počas zadávania názvu produktu sa automaticky generuje jeho URL adresa, na ktorej bude produkt dostupný. Ak chcete túto adresu zmeniť, môžete tak urobiť práve v tomto nastavení. URL názov zadávajte bez medzier a diakritity. Napríklad: calvin-klein-obsession-toaletni-voda-125ml

Značka

Vyberte značku (výrobcu) produktu. Pokiaľ sa v ponuke požadovaná značka nenachádza, je potrebné najskôr novú značku pridať.

Línia

Línie (často označovaná aj ako variant produktov) a série umožňujú zoskupiť produkty, ktoré majú niečo spoločné. Líniu produktov môžu napríklad tvoriť produkty, ktoré sa líšia vo veľkosti, farbe alebo materiáli. Je len na vás, podľa akého systému si skupinu produktov vytvoríte.

Pri pridávaní línie vám systém "našepkáva", do akej línie môžete daný tovar zaradiť. Ak nevyužijete žiadnu z našepkaných možností a zadáte nový názov línie (ktorá doposiaľ neexistuje), systém pri ukladaní produktu automaticky vytvorí novú líniu a prepojí ju s produktom.

Línia je povinný údaj. Ak produkt nechcete zaradiť do línie, potom stačí, ak názov línie dáte rovnaký, ako názov produktu. 

Viac sa o líniách dočítate na tejto stránke.

Séria

Ak by vám spájanie produkto prostredníctvom línií nepostačovalo, môžete využiť Série produktov.

Rozdiel medzi líniami a sériami je v tom, že ten istý produkt môže byť zaradený do línie na základe iných pravidiel, ako sú tie - podľa ktorých je zaradený do série. Z hľadiska funkcionality majú línie (varianty) a série rovnakú funkcionalitu. 

Sériu produktov môžete vytvoriť napríklad na základe roku uvedenia na trh alebo kolekcie. Napríklad: Adidas predstavuje produkty od Missy Elliot, do ktorej môže patriť oblečenie, obuv a ďalšie doplnky.

Krátky popis

Krátky popis produktu sa zobrazí na stránke so zozname produktov a produktovom detaile.

Dlhý popis

Dlhý popis produktu je určený pre podrobnejší, formátovaný popis produktu. Dlhý popis sa zobrazí v spodnej časti stránky s detailom produktu.


Záložka: Predaj


SKU

SKU je unikátne identifikačné číslo produktu, pod ktorým je produkt v eShope evidovaný.

Každý produkt musí mať svoje unikátne katalógové číslo (SKU) a žiadne dva produkty nemôžu mať rovnaké katalógové číslo. Podľa tohto jednoznačného identifikátora systém rozlišuje jednotlivé produkty. SKU môže byť zložený z čísel, písmen (bez diakritiky), pomlčky (-) alebo podtržníka (_). SKU nesmie obsahovať medzery. Dĺžka SKU je obmedzená na 50 znakov. SKU je povinný údaj. Napríklad: KAX123_001_AB

EAN

EAN kód je určený výlučne pre interné potreby a štandardne sa zákazníkom nezobrazuje. EAN býva často používaný pri exportoch do porovnávačov cien. EAN môže byť zložený z čísel. Štandardná dĺžka EAN kódu je 13 znakov, v prípade potreby je však možné zadať reťazec v maximálnej dĺžke 255 znakov.

Distribučný kód

Distribučný kód je údaj, pod ktorým je produkt evidovaný u vášho dodávateľa. Distribučný kód produktu je určený výlučne pre interné potreby a štandardne sa zákazníkom nezobrazuje. Distribučný kód môže byť zložený z čísel, písmen (bez diakritiky), pomlčiek (-) a podtržníkov (_). Maximálna dĺžka distribučného kódu je 255 znakov.

Nákupná cena

Nákupná cena produktu je určená výlučne pre vaše interné potreby a zákazníkom eshopu sa nezobrazuje. Nákupnú cenu zadávajte s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddeľovač desatinných miest použite bodku. V nákupnej cene neuvádzajte znak meny. Napríklad: 10.50

Stará cena

Bežná cena produktu, často označovaná aj ako stará cena, pôvodná cena alebo cena u konkurencie, sa v eshope zobrazí ako prečiarknutá suma. Bežnú cenu zadávajte s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddelovač desatinných miest použite bodku. V bežnej cene neuvádzajte znak meny. To, či máte cenu uvádzať s DPH alebo bez DPH závisí od Globálnych nastavení eshopu. Napríklad: 10.50

Predajná cena

Predajná cena produktu je cena, za ktorú sa bude produkt v eShope predávať. Predajnú cenu zadávajte s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddelovač desatinných miest použite bodku. V cene neuvádzajte znak meny. To, či máte cenu uvádzať s DPH alebo bez DPH závisí od Globálnych nastavení eshopu. Napríklad: 10.50

Táto cena sa zároveň premieta do filtrov, ako filtrovacie kritérium. Ak napríklad užívateľ v eshope filtruje produkty od 10 do 20 EUR, zobrazujú sa produkty, ktorých predajná cena vyhovuje tomuto intervalu.

Zvýhodnená cena

Akciová / zvýhodnená cena produktu, za ktorú sa bude produkt predávať v špeciálnych prípadoch. Ak je akciová cena zadaná, potom sa bude produkt v eShope predávať za túto cenu. Akciová cena musí byť menšia ako predajná cena. Cenu zadávajte s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddelovač desatinných miest použite bodku. To, či máte cenu uvádzať s DPH alebo bez DPH závisí od Globálnych nastavení eshopu. Napríklad: 10.50

Zvýhodnenú cenu je zároveň možné podmieniť rôznymi pravidlami (v závislosti od nainštalovaných doplnkov), napríklad výberom užívateľskoej skupiny alebo časovým intervalom trvania akciovej ceny. Tieto nastavenia si môžete určiť zakliknutím checkboxu Nastaviť podmienky pre používanie akciovej ceny.

Daňová trieda

Zvoľte daňovú triedu z ponuky, do ktorej produkt patrí. Štandardne sú v eshope vytvorené dve daňové triedy: 10% a 20%. V prípade, ak by ste si chceli vytvoriť ďalšie daňové triedy, môžete tak urobiť v nastaveniach Daňových tried. Ďalšie daňové triedy je potrebné vytvoriť ešte predtým, ako ich budete používať.

Dostupnosť

Zvoľte dostupnosť produktu z ponuky rolovacieho menu. Dostupnosť produktu predstavuje parameter, ktorý sa zobrazí na stránke produktového detailu v eshope. Štandardne sú v eshope vytvorené nasledujúce dostupnosti - skladom, dočasne nedostupný, skrytý. V prípade, ak by ste si chceli vytvoriť ďalšie typy dostupnosti, môžete tak urobiť v nastaveniach Dostupnosti. Ďalšie typy dostupnosti je potrebné vytvoriť ešte predtým, ako ich budete chcieť priradiť novému produktu.

Skladovosť

Ak používate skladovú funkcionalitu, zadajte počet kusov na sklade. Počet kusov produktu na sklade je určený pre interné potreby a štandardne sa nezobrazuje na stránke eshopu. Počet kusov je potrebné zadávať ako celé číslo. Napríklad: 20

Váha

Údaj o hmotnosti je potrebné evidovať vtedy, ak cenu za dopravu určujete na základe hmotnosti produktu. Hmotnosť sa zadáva v číslelných jednotkách, ktoré ste si nastavili v Globálnych nastaveniach eshopu. Ako oddelovač desatinných miest použite bodku. Napríklad: 1.50

Minimálne a maximálne predajné množstvo v ks

Zadajte minimálny a maximálny počet kusov, ktoré môže / musí užívateľ kúpiť z daného produktu.

Záložka: Možnosti


Domovská adresa produktu

Domovská adresa produktu určuje URL adresu, na ktorej je možné dozvedieť sa o danom produkte viac. URL adresu je potrebné zadávať v tvare aj s http://. Napríklad: http://www.versace.com

Vlastnosti produktu

Označením checkboxov môžete produktu priradiť konkrétne príznaky. V prípade potreby si dodatočné príznaky môžete vytvoriť v nastaveniach Produktových príznakov. Napríklad: novinka, akcia a výpredaj

Záložka: Priložené súbory


Ku každému produktu môžete priradiť obrázky a súbory, ktoré sa zobrazia v eShope. Počet obrázkov a súborov, ktoré môžete ku každému produktu pridať, nie je obmedzený. Pri pridávaní obrázku (alebo súboru) postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na ikonu Nahrať obrázok

 2. Prostredníctvom Prieskumníka (Finder alebo File manager) vyberte na vašom počítači obrázok (alebo súbor), ktorý chcete nahrať.

 3. Do textového pola pri nahrávanom obrázku môžete zadať krátky popis, ktorý sa užívateľom zobrazí po zväčšení obrázku (na detaile produktu).

 4. Ak chcete pridať viac obrázkov alebo súborov, kliknite na odkaz + Nahrať obrázok.

Jednoduchým drag-n-drop (chyť a presuň) spôsobom môžete meniť poradie obrázkov. Obrázok produktu zobrazený v zozname ako prvý (na vrchu) sa bude zobrazovať ako hlavný obrázok produktu v eshope.


Záložka: Voliteľné polia


Voliteľné polia vám umožnia pridať ku každému produktu dodatočné, vami vytvorené parametre. Tieto parametre sa následne zobrazia v eShope na stránke produktového detailu. Ak ste si vytvorili voliteľné parametre a tieto zaradili do konkrétnej skupiny voliteľných polí, u konkrétneho produktu ich môžete použiť nasledovne:

 1. Z rolovacieho menu zvoľte skupinu voliteľných polí, ktoré chcete pre daný produkt použiť.

 2. Po vybratí skupiny voliteľných polí sa zobrazia len tie voliteľné polia, ktoré boli do konkrétnej skupiny priradené. 

 3. Tieto polia môžete teraz naplniť vami zadanými parametrami.


Záložka: Kategórie

V záložke Kategórie sa zobrazí zoznam vami vytvorených kategórií, do ktorých môžete produkt zaradiť. Každý produkt môžete zaradiť do jednej alebo viac kategórií (prípadne do žiadnej). Podľa toho, do ktorej kategórie produkt zaradíte,  zobrazí sa tento aj na stránke eshopu.


Záložka: Súvisiaci tovar

V eShope môžete na stránke produktového detailu možné zobraziť príbuzné produkty. Na stránke notebooku tak môžete zobraziť napríklad tašku na notebook a nabíjačku. Ak predávate produkty, pri ktorých môžete takúto možnosť využiť, môžete produkty vo vašom eShope prepojiť prostredníctvom nastavenie Súvisiace produkty. Postupujte pri tom nasledovne:

 1. V ľavom stĺpci zvoľte značku

 2. V strednom stĺpci zvoľte líniu produktu

 3. V treťom stĺpci vyberte konktrétny produkt, prípadne prostredníctvom kláves CTRL alebo SHIFT viac produktov naraz

 4. Kliknutím na odkaz + Pridať produkt prepojíte vami vybraný produkt s tým, ktorého kartu práve upravujete


Záložka: SEO

SEO

Ak chcete, aby váš eShop dosahoval čo najvyššie SEO skóre, môžete si pre každý produkt v eShope doplniť nasledujúce parametre:

Titulka stránky

Ak chcete inú titulku stránky ako tú, ktorá sa automaticky generuje z názvu produktu, môžete ju zadať práve sem. 

Popis stránky (META description)

V prípade, ak zadáte taký popis, ktorý bude relevantný voči obsahu na stránke produktu, zobrazí sa tento popis vo výsledkoch vyhľadávania (napríklad v Google). Užívatelia tak neuvidia náhodný popis vybraný vyhľadávačom, ale váš cielený text.

Kľúčové slová (META keywords)

Aj napriek tomu, že význam kľúčových slov je v súčasnosti zanedbateľný, pre zvýšenie SEO skóre môžete zadať kľúčové slová, pre ktoré chcete váš eShop optimalizovať. Ak zadávate viac kľúčových slov (alebo fráz), oddeľte ich čiarkou. Napríklad: hugo boss, parfum, boss

META robots

Prostredníctvom parametra META robots môžete vyhľadávačom oznámiť, ako má pristupovať k danej stránke produktu. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:
 • stránka produktu nebude sledovaná (vyhľadávače ju budú ignorovať)
 • odkazy na stránke nebudú sledované
 • obsah stránky nebude vyhľadávačmi archivovaný
 • v popise zobrazenom vo výsledkoch vyhľadávania nebude použitý popis čerpaný z projektu ODP
Štandardne sú všetky SEO nastavenia META robots v eShope nakonfigurované tak, aby bol váš eShop maximálne viditeľný pre vyhľadávače. Ak nemáte konkrétne dôvody, nastavenia META robots nemusíte meniť.

Na záver....

Po zadaní všetkých produktových parametrov produkt pridáte alebo aktualizujete kliknutím na tlačidlo Uložiť zmeny alebo Uložiť a pokračovať v úpravách. Ak zmeny uložiť nechcete, kliknite na na odkaz Zrušiť.

Comments