Faktúry


Faktúry sú pristúpné len za podmienky, že fakturačný modul je nainštalovaný.

Generovanie faktúr v detaile objednávkyPriamo bol sumou objednávky v jej hlavičke sa nachádza tlačidlo Vystaviť faktúru. Jednoducho naň kliknite. Následne si môžte faktúru vytlačiť. Ak bola objednávka faktúrovaná viac krát, zobrazí sa zoznam všetkých faktúr, ktoré sú s ňou späté. Kliknite na číslo tej faktúry, ktorej tlač požadujete.Generovanie faktúr na zozname objednávok

Pre správne generovanie objedenávok je potrebné, aby ste mali správne nastavené nastavenia fakturačného modulu.Potom už len stačí požadované objednávky označiť prostredníctvom checkboxu a kliknúť na tlačidlo Faktúrovať. O výsledkoch procesu budete informovaný v hornej časti stránky krátkou správou.

Ak je objednávka označená ako faktúrovaná, nie je možné na ňu opätovne vystaviť faktúru.

Toto opatrenie slúži ako ochrana voči neželanému opakovanému vygenerovaniu už existujúcej faktúry. Ak však napriek všetkému potrebujete na danú objednávku vystaviť faktúru opätovne, najprv jej zmeňte stav na nefaktúrovanú a potom postup zopakujte.


Zoznam faktúr

Zoznam faktúr je možné zobraziť kliknutím na tlačidlo "Faktúry", ktoré sa nachádza nad zoznamom objednávok.Zoznam faktúr umožňuje:

Vyhľadávanie / filtrovanie faktúr
 • podľa dátumu vystavenia (od-do)
 • podľa čísla objednávky (od-do)
 • podľa čísla faktúry (od-do)
 • podľa užívateľa
 • podľa kľúčového slova (vyhľadáva sa v položkách i v kontakných udajoch užívateľa)

Hromadnú tlač faktúr


Pokiaľ Váš prehliadač nepodporujete funkciu page-break (napr. Chrome), môže sa stať, že jednotlivé faktúry nebudú vytlačené správne, t.j. každá faktúra nebude začínať na samostatnej strane, ale faktúry budú tlačené rad za radom. V takomto prípade použite pre prácu so systémom prehliadač s vylepšenou podporou pre tlač (napr. Firefox).

Označovanie faktúr príznakmi
 • Vytlačená
 • Nevytlačená
 • Uhradená
 • Neuhradená
 • Vyexportovaná
 • Nevyexportovaná
Pozn. Príznak Vytlačená dostane automaticky každá objednávka, ktorú sa pokúsite vytlačiť.Zobrazenie náhľadu faktúry


Náhľad faktúry sa zobrazí po kliknutí na jej variabilný symbol. Kliknutím na číslo objednávky, zobrazíte v novom okne objednávku, na ktorú bola daná faktúra vystavená.
Comments